Anneta!

Helista numbril:

900 7200 (annetad 10€)
900 7225 (annetad 4€)


Anneta ülekandega:

SEB
EE791010002019856000

Swedbank EE332200221041248998
Nordea Pank EE541700017003583931
Danske Bank EE123300332133470000
LHV Pank EE977700771001365439


Anneta internetipanga kaudu:

Lihtsaim viis on seda teha Ma armastan aidata keskkonnas.

Miks me vajame sinu toetust?

Tulemuslike eesmärkide saavutamiseks ja meie missiooni edukaks elluviimiseks vajame heade inimeste ja ettevõtete annetusi ning toetust. Samuti aitavad regulaarsed annetused tagada organisatsiooni parema jätkusuutlikkuse.

Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. Lähtuvalt seltsi missioonist tegeleme viie põhivaldkonnaga:

1. Avalikkuse teavitamine ja ühiskonna teadlikkuse tõstmine (ennetus- ja teavitustöö) – üleriigiliste kampaaniate ja projektide korraldamine, igapäevane teavitustöö meedias ja suhtlus avalikkusega, teavitustegevused sotsiaalmeedias, koostöö välisorganisatsioonidega.

2. Õigusloomes osalemine – loomakaitseseaduse ja teiste loomakaitsega seonduvate õigusaktide eesmärgipärase ja tõhusa rakendamise jälgimine, edendamine ning vajadusel ettepanekute tegemine seaduste muutmiseks ja täiendamiseks.

3. Loomakaitsealane järelevalve – igapäevaselt avatud infotelefonile ja e-postile saabuvate hädajuhtumite lahendamine, loomade pidamistingimuste kontrollimine, juhtumite lahendamiseks avalduste ja pöördumiste koostamine ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, Politsei- ja Piirivalveamet, kohalikud omavalitsused jt).

4. Loomade otsene abistamine – hättasattunud loomade raviarvete ja teiste veterinaarsete protseduuride (kiibistamine, vaktsineerimine, steriliseerimine/kastreerimine) hüvitamine, loomade transport, hoiukodude kulude hüvitamine, loomade toiduabi ja muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamine.

5. Inimeste koolitamine – lastele ja täiskasvanutele loomakaitsealaste ja loomade heaolu puudutavate koolituste läbivimine, infotundide korraldamine erinevate kampaaniate raames.

Igast abist ja annetusest saavad alati alguse suured heateod! Tutvu Eesti Loomakaitse Seltsi tööde ja tulemustega.

Näita, et ka sina hoolid. Aita meil aidata!