Anneta!

Helista numbril:

900 7200 (annetad 10€)
900 7225 (annetad 4€)


Anneta ülekandega:

SEB
EE791010002019856000

Swedbank EE332200221041248998
Nordea Pank EE541700017003583931
Danske Bank EE123300332133470000
LHV Pank EE977700771001365439


Anneta internetipanga kaudu:

Lihtsaim viis on seda teha Ma armastan aidata keskkonnas.

Igakuised tegevused

Igakuised tegevused 2017. aastal

Aprill 2017

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 282 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks aprillis kokku 4 pöördumist, neist ühe  Veterinaar- ja Toiduametile, ühe kohalikule omavalitsusele ja kaks Keskkonnainspektsioonile.

Aprillis hüvitas ELS  31 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1722,36  euro ulatuses. Abi said kassid ja koerad. Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte aprillis 10  korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust „Kõige suurem abi hülgepoegadele on nad rahule jätta“

17.04.2017 toimus kohtumine VTA-ga kus räägiti pöördumiste lahendamisest ja sellest, kuidas paremini koostööd teha.

18.04.2017 käis juhatuse liige tutvumas Läänemaa varjupaigaga, et üle anda toiduabi ja rääkida koostöö võimalustest.

19.04.2017 toimus liikmete üldkoosolek, et tutvustada ja kinnitada 2016 aasta majandusaasta aruanne.

28.04.2017 sõlmisid ELS ja Keskkonnaamet koostöölepingu rõhutades vastastikust soovi edendada Keskkonnaamet ja ELS-i vahelist koostööd abitusse olukorda sattunud metsloomade abistamisel. Lepingu eesmärk on ELS-i poolt abistada abitusse olukorda sattunud metsloomi (välja arvatud I ja II kaitsekategooria loomad) Eesti Vabariigi territooriumil tiheasustusaladel.

Märts 2017

Märtsikuus saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 199 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks märtsis kokku 8 pöördumist, neist seitse  Veterinaar- ja Toiduametile ning ühe kohalikule omavalitsusele.

Märtsis hüvitas ELS  16 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1246,56  euro ulatuses. Abi said kassid, koerad ja siil. Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte aprillis 8 korral.

01.03  ja 02.03.2017 toimus Huvikaitselabori projekti koolitus, kus projektis osalenud organisatsioonid tutvustasid oma huvikaitseplaani (sh ELS projekti lõppeesmärk ehk ideaalolukord on: ühtne lemmikloomaregister, millel on haldaja ning rahastaja ning kohustuslik lemmiklooma kiibistamise nõue üle Eesti).

Vahemikus 30.03 kuni 23.04.2017 viisime liikmete ja vabatahtlike seas läbi rahulolu uuringu, mille eesmärk on välja selgitada liikmete ja vabatahtlike soovid ja ootused organisatsioonile.

Veebruar 2017

Veebruaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 161 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks veebruaris kokku 7 pöördumist, neist 4  Veterinaar- ja Toiduametile, ühe kohalikule omavalitsusele, ühe politseile ja ühe keskkonnainspektsioonile.

Veebruaris hüvitas ELS 18 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1430,00  euro ulatuses. Abi said kassid ja koerad. Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte veebruaris 10  korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust ELSi Steriliseerimis- ja kastreerimiskampaania.

2. veebruaril kohtusid ELSi hädajuhtumite juht Maaja Mäll ja kommunikatsioonijuht Mariann Prooses organisatsiooni AAP Animal Advocacy and Protection esindaja Margot Decory-ga. Küsimuse all oli, kuidas tõkestada loomade illegaalset kaubandust ning kohtuti Maaeluministeeriumi ametniku Britt Purdeloga.

15. veebruaril toimus ELSi erakorraline üldkoosolek, kus arutati lepinguid juhatuse liikmetega ja 2017. aastal planeeritavaid tegevusi.

18. veebruaril kogusime korvpallilahinguga raha loomade abistamiseks.

21. veebruaril kohtus kommunikatsioonijuht Mariann Prooses organisatsiooni EU Dod and Cat Alliance esindaja Simona Lipstaitega, et arutada loomakaitset puudutavaid küsimusi Eesti kui tänavuse EL-i eesistujamaaga seoses.

Jaanuar 2017

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 191 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks jaanuaris kokku 9 pöördumist, neist 8  Veterinaar- ja Toiduametile ja ühe kohalikule omavalitsusele.

Jaanuaris hüvitas ELS 16 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1430,00  euro ulatuses. Abi said kassid ja koerad. Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte jaanuaris 7 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo väljaselgitamine.

26. jaanuaril võtsime osa loomakaitsjate kokkusaamisest veterinaar- ja toiduameti spetsialistidega, et arutada ühise koostöö parendamist.

30. jaanuaril algas steriliseerimise ja kastreerimise kampaania, millest võttis osa 12 loomakliinikut üle Eesti.

Igakuised tegevused 2016. aastal

Detsember 2016

Detsembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 255 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja erinevate lindudega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks detsembris kokku 8 pöördumist, neist 6 Veterinaar- ja Toiduametile ja ühe kohalikule omavalitsusele ja ühe politseile.

Detsembris hüvitas ELS 37 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1435,70 euro ulatuses. Abi said kassid ja koerad. Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte detsembris 28 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust loomasõbraliku- ja vaenuliku teo valimise konkurss ja soovitused loomadega käitumiseks aastavahetuse ilutulestiku ajal.

10. detsembril toimus ELSi üldkoosolek, kus toimus juhatuse liikme Aimar Paenurme väljahääletamine ning kuulati ära liikmete poolt saadetud küsimused organisatsiooni tegevuse kohta.

Vahetult enne jõuluaega jõudis müügile Pet City heategevuslikud kalendrid, mis koondas varjupaigast või tänavalt võetud lemmikloomade lugusid. Kalendri müügist saadud tulu läks Eesti Loomakaitse Seltsi tegevuse toetuseks.

November 2016

Novembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 311  teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Samuti pöördusid inimesed infotelefonile üldistes loomakaitsega seotud küsimustes. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks novembris kokku 5 pöördumist, neist 4 veterinaar- ja toiduametile, üks kohalikule omavalitsusele ja üks keskkonnainspektsioonile.

Novembris hüvitas ELS 31 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1003,07   euro ulatuses. Abi said kassid, koerad ja küülik.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte novembris ühel korral. Kajastust leidis ELSi liikme Liisi Moosaare arvamusartikkel loomadest hoolimise teemal, mis valmis üle-Eestilise Ühisnädala raames.

21. novembrist alanud Ühisnädala raames kutsus ELS loomaomanikke üles rohkem oma lemmikutega jalutama ning salvestama jalutuskäigu GPS- trajektoorina. Pilte sai saata detsembrikuu jooksul ning veebruaris selgitati rahvahääletuse abiga välja auhinnasaaja.

29. novembril osalesime Pet Citys toimunud varjupaigakasside näitusel.

Oktoober 2016

Oktoobris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 388 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja erinevate lindudega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks oktoobris kokku 15 pöördumist, neist 7 veterinaar- ja toiduametile, 7 kohalikele omavalitsustele ja üks keskkonnainspektsioonile.
Oktoobris hüvitas ELS 176 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 7554,52 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad ja kaks küülikut.
Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte oktoobris 11 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust lemmikloomade kiipimiskampaania “Kiibi või kaota!”, Hortese aianduskeskuses toimunud ülemaailmse loomade päeva tähistamine. ning loomasõbraliku ja -vaenuliku teo konkursi väljakuulutamine.

8. oktoobril tähistasime Hortese aianduskeskuses ülemaailmset loomade päeva

Alates 1. oktoobrist kuni oktoobri lõpuni pakkusid 10 loomakliinikut üle Eesti lemmikloomade kiibistamist oma tavahinnakirjast soodsamalt, et aidata kaasa Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaaniale lemmikute kiipimise ja registreerimise propageerimiseks.

September 2016

Septembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 389 teadet. Kõige enam teateid saabus hulkuvate ja väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks augustis kokku 8 pöördumist, neist 6 Veterinaar- ja Toiduametile ja 2 kohalikele omavalitsustele. .

Septembris hüvitas ELS 55 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 2831,39 euro ulatuses. Abi said kassid, kaks koera ja üks siil.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte septembris  22 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust üleskutse Eesti Loomakaitse Seltsi kampaanias “Kiibi või kaota!” osalemiseks ja Eesti Loomakaitse Seltsi abipalve uute hoiukodude leidmiseks.

August 2016

Augustis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 353 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja erinevate lindudega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks augustis kokku 4 pöördumist, neist 2 Veterinaar- ja Toiduametile ja 2 kohalikele omavalitsustele.

Augustis hüvitas ELS 35 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 2084,10 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad, kolm siili, üks küülik ja üks sookurg.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte augustis 9 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi kampaania “Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?” ja loomakaitsjate kokkusaamine Viljandis ühise koostöö edendamiseks.

Juuli 2016

Juulis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 407 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, vigastatud lindude ja hulkuvate loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks Veterinaar- ja Toiduametile juulis kokku 4 pöördumist.

Juulis hüvitas ELS 23 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 946,57 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad, siilid, küülik ja kajakas.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte juulis 22 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi abipalve vägivaldse alkohooliku käest päästetud 9-liikmelisele koeraperele hoiukodude leidmiseks ja Maaeluministeeriumi soov piirata loomatsirkustes kasutatavate loomade ringi.

Juuni 2016

Juunis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 334 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja erinevate lindudega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks juunis kokku 10 pöördumist, neist 9 Veterinaar- ja Toiduametile ja 1 kohalikule omavalitsusele.

Juunis hüvitas ELS 18 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 972,61 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad ja 2 merisiga.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte juunis 41 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt 4. juunil Tallinna Vanalinna Päevade raames kolmandat aastat korraldatud lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2016, Eesti loomakaitseorganisatsioonide ühine meeleavaldus Venemaalt 14. juunil Eestisse saabunud loomatsirkuse vastu ja Eesti Loomakaitse Seltsi üleriigiline kampaania vanade mobiiltelefonide annetamiseks loomade heaks.

8. juunil osales Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses toimunud metsloomade abistamise koolitusel.

13. juunil toimus Tallinnas Eesti Loomakaitse Seltsi liikmete üldkoosolek, kus kinnitati seltsi 2015. aasta majandusaasta aruanne, lisaks viidi sisse parandusettepanekud arengukavas Katrin Vels’i täpsustavate küsimuste ja ettepanekute osas ning kinnitati seltsi 2016.-2021. aasta arengukava.

Mai 2016

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 408 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja mõnevõrra vähem üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Märkimisväärselt palju teateid laekus ka abivajavatest lindudest. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks mais kokku 6 pöördumist, neist 4 Veterinaar- ja Toiduametile ja 2 politseile.

Mais hüvitas ELS 27 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1795,35 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad, küülikud, tšintšilja ja vares.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte mais 54 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt 4. juunil Tallinna Vanalinna Päevade raames kolmandat aastat korraldatav lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2016, ELSi poolt 2015. aastal kohalike omavalitsuste seas läbi viidud hulkuvate loomade probleemi käsitleva uuringu tulemused ning Eesti loomakaitseorganisatsioonide ühine üleskutse peatada Venemaalt 14. juunil Eestisse saabuvat loomatsirkust.

5. mail külastasid Eesti Loomakaitse Seltsi partnersuhete juht Marika Nekljudova ja kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar Saku Gümnaasiumit ning pidasid sealsetele 3.-9. klasside õpilastele maha tunniajase ettekande loomakaitse teemadest Eestis ja heast lemmikloomapidamisest.

9. mail kohtusid Eesti Loomakaitse Seltsi partnersuhete juht Marika Nekljudova ja juhatuse liikmed Merli Jürisoo, Oleg Zhemchugov Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhtivinspektor Kätlin Müürsepp’aga. Arutati läbi erinevaid loomakaitsealaseid murekohti Tallinnas ning leiti võimalusi paremini toimivaks koostööks.

10. mail väljastas Eesti Loomakaitse Selts pressiteate ning avaldas hulkuvate loomade probleemi käsitleva uuringu tulemused. Uuringus osales 161 omavalitsust. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade hulkuvate loomadega seotud tegevustest ja olukorrast Eestis kohalike omavalitsuste esindajate hinnangute alusel, et kaardistada olukord ning pakkuda välja võimalikke stsenaariume tegevuste paremaks korraldamiseks ja tõhususe kontrollimiseks.Uuringu tulemused on kättesaadavad:
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2016/05/Hulkuvate-loomadega-seotud-probleemistik-Eesti-kohalikes-omavalitsustes_2015.pdf

20. mail võttis ELSi kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar osa Eestimaa Looduse Fondi poolt kokku kutsutud ümarlauast „Abitud metsloomad ja nende abistamise tulevik Eestis“, kus kohtusid ja arutasid metsloomade abistamise teemasid metsloomade ravimisele spetsialiseerunud veterinaar Madis Leivits, Eesti Loomakaitse Selts, Eestimaa Loomakaitse Liit, Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet ja Tallinna Keskkonnaamet.

25. mail külastasid ELSi partnersuhete juht Marika Nekljudova ja kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar Kalamaja Põhikooli ning pidasid sealsetele 2. ja 3. klasside õpilastele maha kaks tunniajast loengut loomakaitsealasest tööst Eestis ja heast lemmikloomapidamisest.

26. mail kohtus ELSi kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar CIF Estonia rahvusvahelise sotsiaalprojekti raames Taiwanist pärit sotsiaaltöötajaga tutvustades loomakaitse valdkonda ja selle olulisemaid teemasid Eestis.

Aprill 2016

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 309 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade ja peaaegu samaväärselt ka väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks aprillis kokku 5 pöördumist, neist 4 Veterinaar- ja Toiduametile ja 1 kohalikule omavalitsusele.

Aprillis hüvitas ELS 29 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 2542,10 euro ulatuses. Abi said koerad, kassid, merisead, küülikud ja tuvi.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte aprillis 19 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi üleriigiline vastutustundliku loomapidamise teavituskampaania „Võttes lemmiklooma, võtad vastutuse!“ ja 30. aprillil Tallinnas Mustamäe Keskuses aset leidnud vastutustundliku loomapidamise pereüritus „Õnnelik loom“, kus tuli muuhulgas palju juttu ka eksootiliste loomade pidamisest.

11. aprillil algas kampaania „Võttes lemmiklooma, võtad vastutuse!“, mis kutsus inimesi üles mõtlema loomavõtt põhjalikult läbi ja õppima lemmiklooma vajadusi paremini tundma. Kampaania raames, vahemikus 15. aprillist 15. maini, pakkus Eesti Loomakaitse Selts Tallinna Keskkonnaameti toetusel soodsamalt lemmikloomade kiibistamist Tallinna neljas erinevas loomakliinikus.

25. aprillil asus Eesti Loomakaitse Seltsis poole kohaga tööle partnersuhete juht Marika Nekljudova, kelle peamiseks tööülesandeks on loomade otsene abistamine koostöös mitmete partneritega, nagu näiteks loomakliinikute, loomakaitseorganisatsioonide, varjupaikade, loomade hoiukodude ja teistega.

30. aprillil leidis Tallinnas Mustamäe Keskuses aset Eesti Loomakaitse Seltsi vastutustundlikku loomapidamist tutvustav pereüritus „Õnnelik loom“. Üritusel keskenduti koertele, kassidele, närilistele ja mitmetele eksootilistele lemmikloomadele. Sõna said tunnustatud eksootiliste lemmikloomade loomaarst Aleksandr Semjonov, varjupaigaloomadega palju kokku puutunud loomaarst Aivi Org, koerte trikitreener Krista Laanet, Eesti Kennelliidu volinike kogu aseesimees Maret Kärdi ja Eesti Loomakaitse Selts. Juttu tehti lemmikloomade tervisest, vajalikest pidamistingimustest, koerte treenimisest, õige kasvataja valimisest jms.

Märts 2016

Märtsis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 253 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade ja väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks märtsis kokku 15 pöördumist, neist 10 Veterinaar- ja Toiduametile, 3 kohalikele omavalitsustele, 1 Keskkonnainspektsioonile ja 1 Keskkonnaametile.

Märtsis hüvitas ELS 27 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1659,93 euro ulatuses. Abi said koerad, kassid, hamstrid, tšintšiljad, tuvi ja pasknäär.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte märtsis 25 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi soovitus eelistada vabalt või mahepidamisel peetavate kanade mune või taimset toitu, et parandada munakanade pidamistingimusi Eestis, aga ka Eesti Loomakaitse Seltsi poolt Paljassaarest päästetud deegude koju jõudmise blogi.

Märtsis alustasime munakanade teavituskampaaniaga. Meie soovitame eelistada vabalt või mahepidamisel peetavate kanademune, et parandada munakanade pidamistingimusi Eestis ja toituda tervislikumalt.

16. märtsil alustasime koostööd kasutatud riietepoega Musta Kiisu kirbukas. Müüme poes soodsate hindadega nii loomatarbeid (kaelarihmad, koerakombekas) kui ka inimestele sobivat (seelikuid, pükse, kleite, kampsuneid, salle, mütse, kotte). Seltsi boksist nr 47 ostetud kaupadelt saadud tulu on suunatud hättasattunud lemmik- ja metsloomade aitamisse.

29. märtsil leidis aset Eesti Loomakaitse Seltsi kohtumine Veterinaar- ja Toiduameti loomakaitse valdkonna eest vastutavate ametnikega. Arutati läbi erinevaid loomakaitsealaseid murekohti Eestis ning lepiti kokku paremini toimivas koostöös.

Veebruar 2016

Veebruaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 406 teadet. Kõige enam teateid saabus loomasoovijatelt, mõnevõrra vähem saabus teateid aga ka üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade ja väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks veebruaris kokku 3 pöördumist, neist 1 Veterinaar- ja Toiduametile ja 2 kohalikele omavalitsustele.

Veebruaris hüvitas ELS 42 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 2459,69 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad, merisead, hamstrid, rotid, tšintšiljad, deegud, papagoid ja pasknäär.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte veebruaris 62 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatav heategevuslik korvpallivõistlus ja Tallinnasse hüljatud ning Eesti Loomakaitse Seltsi hoole alla toimetatud 28 väikelooma lugu.

1. veebruaril leidis aset ELS-i üldkoosolek, kus kohale tulnud ja volitatud seltsi liikmed valisid juhatusse kolm uut liiget. Eesti Loomakaitse Seltsi juhatusse kuulub nüüd lisaks kahele varasemale liikmele Merli Jürisoo’le ja Geit Karurahu’le ka Margit Midro, Aimar Paenurm ja Oleg Zhemchugov.

1. veebruaril algas steriliseerimise ja kastreerimise kampaania, millest võttis osa 11 kliinikut üle Eesti, kes pakkusid kassidele ja koertele tavapärasest soodsamalt steriliseerimist ja kastreerimist.

14. veebruaril leidis aset Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatud heategevuslik korvpallivõistlus, kus tuntud Eesti mehed olid vastamisi Eesti Meistritiitlit omava korvpallinaiskonnaga. Kogu üritusest saadud tulu läheb hüljatud ja hättasattunud loomade raviarvete tasumiseks 2016. aastal. Rohkem infot üritusest loe siit.

Jaanuar 2016

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 299 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, aga ka väärkoheldud loomade kohta. Mõnevõrra vähem teatati hulkuvatest loomadest ja hättasattunud lindudest. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks jaanuaris kokku 10 pöördumist, neist 6 Veterinaar- ja Toiduametile, 2 kohalikele omavalitsustele, 1 politseile ja 1 Eesti Kennelliitu.

Jaanuaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 20 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1013,99 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad ja tuvi.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte jaanuaris 32 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt välja selgitatud 2015. aasta kõige loomasõbralikum ja –vaenulikum tegu. http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-2015-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/ Lisaks leidis kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatav heategevuslik korvpallivõistlus. http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-sobrapaeval-astuvad-12-tuntud-eesti-meest-loomade-eest-korvpallilahingusse/

Igakuised tegevused 2015. aastal

Detsember 2015

Detsembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 255 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud  loomade ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks detsembris kokku 12 pöördumist, neist 8 Veterinaar- ja Toiduametile, 2 kohalikele omavalitsustele ja 2 politseile.

Detsembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 24 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1361,84 euro ulatuses. Abi said kassid ja koerad.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte detsembris 47 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatav internetihääletus selgitamaks välja 2015. aasta kõige loomasõbralikumat ja -vaenulikumat tegu. Lisaks leidis suurt kajastust Pärnumaal aset leidnud ja sotsiaalmeedias levinud koertekakluse õhutamise lugu.

5. detsembril ehk rahvusvahelisel vabatahtlike päeval tulid Tallinnas NO99 teatri kohvikus kokku Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus, töötajad, liikmed ja vabatahtlikud, et tunnustada teineteist tehtud töö eest ja veeta koos üks jõulumeeleoluline õhtu. Hea oli tõdeda, et seltsi liikmete seas on nii tublisid naisi kui mehi olenemata vanusest, elukutsest jm erinevast taustast, ning et üheskoos tulevad alati paremad mõtted, kuidas loomi veel paremini kaitsta. Vaata fotosid siit. Sel õhtul andsid juhatuse liikmed kauaaegsele liikmele Maie Lepp’ale üle auliikme tunnistuse kui organisatsiooni asutajale ning loomakaitse põhimõtete levitamise eest Eesti ühiskonnas.

21. detsembril kohtusime FCR Media manageri ning reklaamispetsialisti ja turundusspetsialistiga, et arutada koostöövõimalusi. Meie soov oli korraldada koos FCR Mediaga heategevuslik korvpallivõistlus, mille tulu läheb loomade ravikulude katteks.

21.-31. detsembril viis Eesti Loomakaitse Selts Cherry pakkumisteportaalis läbi jõuluaegse heategevuskampaania, millega õnnestus koguda annetusi 460 euro ulatuses. Annetused suunati hättasattunud loomade aitamiseks.

Vahetult enne jõuluaega jõudis müügile Pet City heategevuslikud kalendrid, mis koondas varjupaigast või tänavalt võetud lemmikloomade lugusid. Kalendri müügist saadud tulu läks Eesti Loomakaitse Seltsi tegevuse toetuseks.

29. detsembril kutsus ELS loomaomanikke üles jätma ilutulestiku ajaks oma lemmikloom tuppa, et säästa teda stressi eest ja sellest tingitud tervisehädadest ning põgenemissoovist. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-jata-lemmikloom-ilutulestiku-ajaks-tuppa/

November 2015

Novembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 328 teadet. Kõige enam teateid saabus hulkuvate, aga ka väärkoheldud  loomade ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks novembris kokku 11 pöördumist, neist 7 Veterinaar- ja Toiduametile ja 4 kohalikele omavalitsustele.

Novembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 71 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 5793,07 euro ulatuses. Novembris said abi kassid, koerad, siga ja küülik.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte novembris 13 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt päästetud Vietnami rippkõhtsea Possu uue kodu otsingud ja Eesti Loomakaitse Seltsi vastuseis halal ja koššer tapmisele Eestis.

1 novembril tähistas ELS koos teiste loomasõprade ja organisatsioonidega Tallinnas Tornimäe Ärikeskuses rahvusvahelist veganpäeva, mis toimus viiendat aastat järjest Taimetoidumessi nime all (Tallinn Vegan Fair 2015). Taimetoidumessi eesmärk on tutvustada taimetoitu ning sellega kaasnevat elustiili. Taimetoidumessi korraldas Eesti Vegan Seltsi, MTÜ Loomuse ja liikumise Loomade Nimel vabatahtlikud.

9. novembrist kuni 18.12.2015 tegutses ELSis praktikant. Tema ülesanded praktikaperioodil olid: 2016. aastaks sobivate projektirahastuste leidmine; 2016. aastaks sobivate taotlusvoorude väljatoomine ja nende jaoks olemasolevate projektide ning uute projekti-ideede sobitamine; 2016. aasta projektide ajakava koostamine; DogsTrust programmi jaoks projekti planeerimine, ettevalmistamine (taotluse esitamine 2015 aasta jooksul); loomakaitseseaduse muudatusettepanekute koostamine; loomakaitseseaduse muudatusettepanekuteks meeskonna koordineerimise assisteerimine

Oktoober 2015

Oktoobris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 344 teadet. Kõige enam teateid saabus hulkuvate, aga ka väärkoheldud  loomade ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks oktoobris kokku 13 pöördumist, neist 7 Veterinaar- ja Toiduametile, 5 kohalikele omavalitsustele ja 1 politseile.

Oktoobris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 49 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 2696,42 euro ulatuses. Oktoobris said abi kassid, koerad, siga, kajakas ja tuvi.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte oktoobris 41 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi kiipimiskampaania „Kiibi või kaota!“, mille raames oktoobrikuu jooksul kutsus selts 7 loomakliinikusse lemmikuid soodsamalt kiipima, ning seltsi kutse esitama aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo konkursi kandidaate.

2. oktoobrist kutsus ELS inimesi novembrikuu lõpuni esitama omapoolseid kandidaate 2015. aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma avalikkuse tähelepanu pälvinud teo valimiseks ning detsembris hääletama kõige sobivamate tegude poolt.

9. oktoobril kutsus ELS oma „Kiibi või kaota“ kampaania raames loomaomanikke 12.-31. oktoobril 7 Eesti loomakliinikus oma lemmikloomi soodsamalt kiibistama. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-7-loomakliiniku-kaasabil-lemmikloomi-oktoobris-soodsamalt-kiipima/

September 2015

Septembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 535 teadet. Kõige enam teateid saabus hulkuvate, aga ka väärkoheldud  loomade ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks septembris kokku 21 pöördumist, neist 13 Veterinaar- ja Toiduametile, 6 kohalikele omavalitsustele ja 2 politseile.

Septembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 29 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1428,45 euro ulatuses. Sedapuhku aidati septembris kasse, koeri, küülikuid, viirpapagoisid, siili ja oravat.

Meedia kajastas septembris seltsi toimetusi ja sõnavõtte 48 korral. Teemadest leidis ülekaalukalt kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi kiipimiskampaania „Kiibi või kaota!“, mille raames leidsid kuues linnas üle Eesti aset ka linnakodanike lemmikute tasuta kiipimised ja andmete sissekanded lemmikloomaregistritesse. Lisaks kajastati meedias ka Rocca al Mare lähedalt metsast kilekoti seest leitud haige ja hüljatud küüliku hülgamise lugu, kellele Eesti Loomakaitse Selts päästeoperatsiooni korraldas.

1.septembril algas MTÜ Loomuse algatusel KÜSKi projekt „Loomakaitse valdkonna koostöövõrgustiku loomine“, kus peamiseks partneriks on ELS. Projekt kestab kuni 31.12.2016. Projekti eesmärk on luua Eesti loomakaitseorganisatsioonidest koostoimiv võrgustik.

4. septembrist alustas ELS 2 kuud kestnud lemmikloomade kiibistamise ja registreerimise kampaaniaga: „Kiibi või kaota!“, mille raames korraldas ELS lisaks teavitustööle ka mitmetes Eestimaa linnade keskustes 3-tunniseid kiipimisüritusi koostöös vastavate linnavalitsuste ja Varjupaikade MTÜ-ga. Kiipimisüritused toimusid 12. septembril Rakveres, 19. septembril Kuressaares, 20. septembril Tallinnas, 26. septembril Viljandis ja 27. septembril Narvas. Värsketeks kiibiomanikeks said kokku 283 kassi ja koera. Kõikide kiibitud loomade ja nende omanike andmed said registreeritud ka üleriigilisse lemmikloomaregistrisse LLR. Kõikide linna sissekirjutust omanud loomaomanikele oli lemmikute kiipimine tasuta, teistele kehtis soodushind 5 eurot.

August 2015

Augustis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 448 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud ja hulkuvate loomade, vigastatud lindude ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks augustis kokku 19 pöördumist, neist 13 Veterinaar- ja Toiduametile, 3 kohalikele omavalitsustele ning kokku 3 politseisse, Keskkonnainspektsiooni ja õiguskantslerile.

Augustis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 18 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1038,99 euro ulatuses. Sedapuhku aidati kasse, koeri, siili ja küülikut.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte augustis 45 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust augustis alanud Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“ ja seltsi tähelepanekud Viljandi linnavalitsuse lindude hukkamise otsuse ebaeetilisusest ning seadusevastasusest.

8-9. augustil toimus Tartumaal, Mäksa vallas, Kaagvere külas ELSi suvine kokkutulek, millest võttis osa 29 liiget ja vabatahtlikku. Kahe päeva jooksul matkati, ujuti, kuulati loenguid. Varjupaikade MTÜ esindaja Merike Torm esines ettekandega Varjupaikade MTÜ ajaloost ja praegusest tegevusest. Kasside Turvakodu MTÜ esindaja Triinu Lomp esines ettekandega Kasside Turvakodu MTÜ ajaloost ja praegusest tegevusest. Toimus vabatahtlike tunnustamine.

14. augustist alustas ELS 2 kuud kestnud lemmikloomade hülgamisvastase kampaaniaga: „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“ , millega kutsuti lisaks kõikidele kohalikele omavalitsustele ka inimesi endid printima välja kampaaniaplakateid ning neid oma naabruskonnas levitama.

14. augustil teavitas ELS avalikkust, et Viljandi linnavalitsuse lindude hukkamise otsus on ELSi arvates ebaeetiline ning tuleb peatada kuni selle vajalikkuses on veendunud ka Keskkonnaamet ning teised spetsialistid.

31. augustil esitas ELS “Eesti EL poliitika 2015-2019” eelnõule kaks ettepanekut. MTÜ Eesti Loomakaitse Seltsi ettepanekud dokumenti “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019”:

Esimene ettepanek: tegime ettepaneku lisada punkti 116 roheliste riigihangete korraldamise võimaluse. Praegu EL riigihangete põhikriteeriumid ei sisalda loomade heaolu nõudeid. Lisaks, ei reguleeri EL riigihangete kriteeriumid selliste toodete kasutamist, mida ei ole loomadel katsetatud.

Oluline info on välja toodud Eurogroup 4 Animals briifingus, mille ELS võttis aluseks ettepaneku esitamisel: http://egfa.imagine-it.be/wp-content/uploads/2015/07/The-need-to-integrate-Animal-Welfare-standards-as-core-criteria-in-Green-Public-Procurement.pdf.

Teine ettepanek: punktis 158 on ette nähtud võimalus lubada kloonitud loomade teine jne põlvkondi kasutada põllumajandussaaduste tootmise eesmärgil. ELSi ettepanek oli, et põllumajandussaaduste tootmise eesmärgil ei tohi ühtegi kloonitud looma kasutada. Kloonimise protsess on ebaefektiivne, mis põhjustab loomadele valu, kannatusi ja stressi kloonimise eri etappidel. Antud olukorra üle on muret üles näidanud ja väljendanud oma toetust keelustada kloonitud loomade kasutamist põllumajandussaaduste tootmise eesmärgil nii Euroopa Parlament, Euroopa Toiduohutusamet (The European Food Safety Authority), the European Group of Ethics kui ka Euroopa Komisjon. Põhjendused on kõige paremini välja toodud Eurogroupi lehel: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/2015/08/Animal-Cloning.docx.pdf.

Juuli 2015

Juulis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 443 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, vigastatud lindude ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks juulis kokku 21 pöördumist, neist 14 Veterinaar- ja Toiduametile, 4 kohalikule omavalitsusele, aga ka Keskkonnainspektsiooni, Õiguskantslerile ja Ravimiametile.

Juulis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 53 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1924,08 euro ulatuses. Sedapuhku aidati kasse, siile ja rotte.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte juulis 9 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust ELSi-poolne kassikoloonia päästmine Rannus ja lugu Tallinnas raudteejaama hüljatud kassist, kelle ELS viis kliinikusse palava päikese käest, kuhu ta nööriga kinni oli seotud.

24. juulil tuletas ELS avalikkusele meelde, kuidas ohtlikust suvekuumusest loomi säästa tuleb.

Juuni 2015

Juunis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 374 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, lindude ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks juunis kokku 4 pöördumist, neist 2 Veterinaar- ja Toiduametile, 1 kohalikule omavalitsusele ja 1 politseile.

Juunis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 28 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1372,53 euro ulatuses. Aidati kasse, koeri ja siili.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte juunis 25 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust ELSi soovitus enne metslooma abistamist veenduda abi vajalikkuses, samuti kajastati ELSi abil õpetlikku lugu sellest, et Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei tohi lemmikloomi, sh kasse ilma järelevalveta õue lubada.

10. juunil Tallinnas toimunud üldkoosolekul kinnitati 2014. aasta majandusaasta aruanne.

18. juunil selgitas ELS avalikkusele, kas üldse ja millistel tingimustel tohib mestloomi ja linde omalt poolt aidata ning nende ellu sekkuda.

18. juuni kuni 31. august viisime kohalike omavalitsuste seas läbi hulkuvate loomade probleemi käsitleva uuringu. Eelmine samalaadne uuring viidi läbi 2012. Loe lisa: Hulkuvate-loomadega-seotud-probleemistik-Eesti-kohalikes-omavalitsustes_2015.pdf

Mai 2015

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 328 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, samuti väärkoheldud ja hulkuvate loomade ning vigastatud lindude kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks mais kokku 17 pöördumist, neist 9 Veterinaar- ja Toiduametile, 6 kohalikele omavalitsustele ja 1 politseile.

Mais hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 34 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1654,20 euro ulatuses. Aidati kasse, koeri, siile, küülikuid ja pesukaru.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte mais 51 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust ELSi poolt Tallinna Vanalinna Päevade raames korraldatud lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2015 ja seltsi üleskutse oma loomaga rohkem tegeleda. Lisaks kajastati märkimisväärselt Saaremaal aset leidnud hobuste väärkohtlemise juhtumit ja seltsi rahulolematust Lääne-Saare vallavalitsuse tegevusega hulkuvate kasside probleemi lahendamisel.

4.-10. mail viis Eesti Loomakaitse Selts Cherry pakkumisteportaalis läbi emadepäeva heategevuskampaania, millega õnnestus koguda annetusi 470 euro ulatuses. Annetused lähevad peamiselt abivajavate loomade toidu-, ravi- ja teiste veterinaarsete protseduuride katmiseks, samuti hüljatud lemmikutele uue kodu otsimise ja ennetava teavitustöö toetuseks. Loe lähemalt siit.

30. mail korraldas ELS Tallinna Vanalinna Päevade raames teist aastat lemmikloomade, loomaomanike ja loomasõprade ühist rongkäiku Käpakäik 2015, mille peamiseks eesmärgiks oli näidata, et oma lemmikuga tuleb tegeleda ning see on võimalik ka linnaruumis. Politseipargist alanud rongkäik kulmineerus Raekoja platsil koerte trikkide ja teiste etteastetega, millest said osa võtta ka mitmed neljakäpalised publiku seast ning nõuandeid heast loomapidamisest jagas ELS-i avatud infolaud. Loe lähemalt siit.

Aprill 2015

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 274 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, samuti väärkoheldud ja hulkuvate loomade kohta, lisaks erinevaid abipalveid. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks aprillis kokku 10 pöördumist, neist 6 Veterinaar- ja Toiduametile, 1 politseile, 1 Keskkonnainspektsioonile ja 2 kohalikele omavalitsustele.

Aprillis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 26 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 2252,63 euro ulatuses. Aidati kasse, koeri, küülikut ja pesukaru.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte aprillis 29 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust ELSi soovitus eelistada mahetalu- ja vabapidamise viisil toodetud kanamune, samuti ELS-i palve hoiduda loomadele ohtlikust kulupõletamisest ning tähelepanek, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on seista oma piirkonna lemmik- ja põllumajandusloomade heaolu eest.

2. aprillil kutsus ELS inimesi üles eelistama vabalt või mahepidamisel peetavate kanade mune puuris peetavate kanade munadele, et parandada munakanade pidamistingimusi.

10. aprillil kutsus ELS inimesi üles hoiduma loomadele ja keskkonnale ohtlikust kulupõletamisest.

20. aprilliks õnnestus ELS-il koguda läbi käsitöö- ja kunstiesemete annetuskampaania hulganisti kauneid tarbeid, mida saab selts loomadele parema abi andmise eesmärgil müüa omae-poes, aga ka erinevatel laatadel ja üritustel. Facebookis toimunud konkursist said osa võtta kõik loomasõbrad ja hääletada parimate tööde poolt, enim hääli kogunud autorid said tunnustatud auhindadega.

27. aprillil võttis ELS osa Tallinna Keskkonnaametis toimunud koosolekust, kus tulid arutlusele loomadega tegelevate MTÜ-de ettepanekud Tallinna hulkuvate loomade hoidmise ja püüdmise paremaks korraldamiseks. Koosolekul osalesid lisaks ELS-ile ja Tallinna Keskkonnaametile ka MTÜ Turvakodu esindajad ning loomade eest avalikkuses tihti sõna võttev poliitik Riina Solman.

Märts 2015

Märtsis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 266 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, väärkoheldud loomade ja vigastatud lindude kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks märtsis kokku 10 pöördumist Veterinaar- ja Toiduametile.

Märtsis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 33 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1725,05 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte märtsis 43 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust tegeliku 2014. aasta kõige loomavaenulikuma teo väljaselgitamine telesaate „Radar“ abil ja seoses sellega Haapsalu linnavalitsuse poolse häältevõltsimise avalikustamine, samuti sai palju meediakajastust seltsi kevadine kasside ja koerte steriliseerimise ja kastreerimise kampaania.

11. märtsil teavitas ELS oma liikmeid ja vabatahtlikke ning ELSi Facebook’i lehe jälgijaid loomakaitseseaduse muudatusettepanekute ettevalmistamisest.

16. märtsil alustas ELS kuu aega kestnud kevadise kasside ja koerte steriliseerimise ja kastreerimise kampaaniaga, millest võtsid osa 9 loomakliinikut üle Eesti pakkudes steriliseerimisel ja kastreerimisel tavapärasest soodsamaid hindu.

Veebruar 2015

Veebruaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 222 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade ja väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks veebruaris kokku 5 pöördumist, neist 4 Veterinaar- ja Toiduametile.

Veebruaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 29 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1511,05 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte veebruaris 63 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust möödunud aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo valimineloomakaitseorganisatsioonide ühispöördumine Tallinna abilinnapea poole Loomade Hoiupaiga asendamiseks looma- ja inimsõbralikuma varjupaigaga ja lugu tabatud loomapiinajast koos ELS-i soovitustega looma loovutamisel leping sõlmida.

4. veebruaril käis ELS külas Pesaleidjal ja 13. veebruaril Saaremaa Lemmikloomade Turvakodus. Külaskäikudel sai kohtutud mõlema loomakaitseorganisatsiooni juhtkonna ja aktiivsemate vabatahtlikega, tutvutud loomade eluoluga ning lepitud kokku edasises koostöös.

13. veebruaril külastas ELS Karjaküla karusloomafarmi ning tutvus rebaste ja minkide pidamistingimustega ning farmi tulevikuplaanidega. ELS jagas külastusega kogutud infot oma liikmete ja vabatahtlikega ning Facebook’i lehe jälgijatega. Külastusest saab lähemalt lugeda siit.

18. veebruaril alustas ELS 2 kuud toimunud käsitöö kogumise kampaaniaga, millega kutsuti inimesi üle Eesti üles annetama ELS-ile uusi käsitöö- ja kunstitarbeid, mille eest laatadel ja teistel üritustel müügist saadud tulu suunata hädasolevate loomade paremaks abistamiseks.

19. veebruaril teavitas ELS avalikkust samal päeval toimunud ja ELSi poolt algatatud Eesti loomakaitseorganisatsioonide avalikust pöördumisest Tallinna Linnavalitsusele seoses Tallinna Loomade Hoiupaigaga.

25. veebruaril toimus ELSi üldkoosolek, mille käigus hääletati juhatusest välja Hellika Landsmann tema omal soovil. ELSi juhatuses jätkavad Geit Karurahu ja Merli Jürisoo.

Jaanuar 2015

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 222 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade kohta, aga ka üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade ja hulkuvate loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks jaanuaris kokku 8 pöördumist Veterinaar- ja Toiduametile.

Jaanuaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 23 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1288,20 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte jaanuaris 29 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust loomakaitseorganisatsioonide üleskutse jaanuaris Eestis külastanud Moskva kassitsirkust mitte külastada ning ELS-i ühinemine Euroopa Liidu Koera ja Kassi Liiduga.

8. jaanuaril kutsus ELS inimesi endaga Sõpruse kinno Cannes`i Filmifestivalil pärjatud põneviku“Valge jumal”esilinastusele. Ungari tunnustatud režissöör Kornel Mundruczo pani oma filmiga mõtlema vastutusele, mis meil inimestena loomade, sh koerte ees lasub. Filmile tegi sissejuhatuse ELS-i juhatuse liige Hellika Landsmann rääkides kohale tulnutele loomakaitse peamistest probleemidest tänases Eestis.

13. jaanuaril sai Eesti Loomakaitse Seltsist EU Dog and Cat Alliance’i ehk EL-i Koera ja Kassi Liidu liige, mis võimaldab seista koerte ja kasside heaolu eest ka Eestist väljaspool, täiendada loomakaitseseadusi Euroopa Liidu tasandil ning kiirendada seeläbi loomakaitse valdkonna arengut ka koduriigis.

14. jaanuaril kohtus ELS Delfi uue lemmikloomaportaaliwww.lemmikloom.ee eestvedajaga ning leppis kokku koostöös: uues lemmikloomaportaalis saavad olema kajastatud ka mitmed ELS-i poolt kirjutatud artiklid.

27. jaanuaril kutsusid ELSi algatusel paljud Eesti loomakaitseorganisatsioonid inimesi üles 31. jaanuarist 3. veebruarini Eestis tuuril olnud Moskva kassiteatrit mitte külastama, sest tegemist oli loomatsirkusega, kus välja reklaamitud kasside trikid ei ole neile kuidagi loomuomased.

28. jaanuaril käis ELS külas MTÜ Kasside Turvakodul ja 29. jaanuaril MTÜ Kassiabis. Mõlema külaskäigu jooksul sai kohtutud kassikaitseorganisatsioonide juhtkonna ja aktiivsemate vabatahtlikega, tutvutud kasside eluoluga ning lepitud kokku edasises koostöös.

Igakuised tegevused 2014. aastal

Detsember 2014

Detsembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 234 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, aga ka väärkoheldud ja hulkuvate loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks detsembris kokku 2 pöördumist, mõlemad Veterinaar- ja Toiduametile.

Detsembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 39 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit ja -tarbed) 1297,1 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte detsembris 64 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust loomaomanike nõustamine oma lemmikute hoidmiseks ilutulestike eest ning aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo valimine.

8. detsembril osales ELS Haapsalu linnavalitsuse poolt korraldatud ja Haapsalus aset leidnud infoseminaril „Omavalitsuste ülesanded seoses hulkuvate loomadega“. Ettekannetega esinesid ELS ning Veterinaar- ja Toiduameti vastava valdkonna juht Tarmo Serva. ELS-i ettekande teemaks oli „Abinõude rakendamine hulkuvate, kodutute ja väärkoheldud loomade arvu vähendamiseks“. Seminarile olid kutsutud Läänemaa omavalitsused, kellest suuremad olid ka koha peal esindatud, ning kõik teema vastu huvi tundnud loomahuvilised. Peale ettekandeid toimus küsimuste-vastuste voor ja elav arutelu Haapsalu kodutute loomade probleemi lahendamiseks.

13. detsembril võttis ELS aktiivselt osa Tallinnas toimunud Telliskivi kirbuturust kutsudes loomasõpru üles soetama jõulukinke toetades samal ajal abivajavaid loomi. Peamiselt müüs selts annetatud käsitööesemeid ja saadud tulu läks abivajavate loomade otseseks abistamiseks.

November 2014

Novembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 270 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, aga ka üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta, lisaks teatati võrdlemisi palju hulkuvatest loomadest või looma endale võtmise soovist. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks novembris kokku 8 pöördumist, neist 7 Veterinaar- ja Toiduametile, ent ka ühele kohalikule omavalitsusele.

Novembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 55 hüljatud ja väärkoheldud looma (nende hulgas 50 kassi, koer, papagoi, tšintšilja, merisiga ja rott) raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit ja -tarbed) 1740,76 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte novembris 10 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust koertega kerjamine ning probleemid Tallinna Loomade Hoiupaiga kliinikuga.

1. novembril tähistas Eesti Loomakaitse Selts koos teiste loomasõpradega Tallinnas Mustika kaubanduskeskuses rahvusvahelist veganpäeva juba neljandat aastat järjest toimuva Taimetoidumessiga. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada täistaimseid toite ja vegan-elustiili. Külastajaid ja asjasthuvitunuid oli messile kogunenud palju ning nii korraldajad kui ka osavõtjad tõdesid taas ürituse toimumise olulisust. Taimetoidumessi korraldas Eesti Vegan Selts koostöös loomade eestkoste organisatsiooni Loomus, liikumise Loomade Nimel ja Eesti Loomakaitse Seltsi vabatahtlikega.

7. novembril tutvusid kolm ELS-i töötajat koos Veterinaar- ja Toiduameti Raplamaa Veterinaarkeskuse peaspetsialisti Eda Toometiga Raplamaal asuvas MTÜ Eesti Koerte Pääste Seltsis koerte pidamistingimustega. ELS veendus, et koerte pidamistingimused ei olnud rahuldavad. Toomet esitas kontrollkäigu järgselt MTÜ-le ettekirjutused, mille täitmist oodatakse hiljemalt aasta lõpuks.

24. novembril toimunud ELS-i üldkoosolekul hääletasid seltsi liikmed juhatusse kuulunud Kadi Ellus`e juhatusest välja tulles vastu tema enda sooviavaldusele end juhatuse liikme staatusest välja arvata. Ühtlasi hääletati juhatusse kaks uut liiget: Merli Jürisoo ja varem juba juhatusse kuulunud Geit Karurahu. Üldkoosoleku käigus sai tutvutud ka uute seltsi astunud liikmetega ning arutatud mitmeid päevakorralisi küsimusi.

Oktoober 2014

Oktoobris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 285 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta, aga ka väärkoheldud ja hulkuvate loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks oktoobris kokku 11 pöördumist, neist enim Veterinaar- ja Toiduametile, ent ka kohalikele omavalitsustele ja ühel korral politseisse.

Oktoobris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 44 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit ja -tarbed) 1635,44 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte oktoobris 27 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo valimine ning vegan-elustiili tutvustav Taimetoidumess.

4. oktoobril tähistas Eesti Loomakaitse Selts koos teiste loomasõpradega aianduskeskuses Hortes ülemaailmset loomade päeva. Ürituse eesmärgiks oli propageerida lemmikutega tegelemist ja loomapidamiskultuuri arengut Eestis keskendudes eelkõige loomade tervisele ja heaoluteemadele. ELS kuulutas üritusel välja ka aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo konkursi alguse. Lisaks tutvustasime huvilistele koha peal mitmete kodu otsivate kasside ja koerte lugusid, rääkisime koostöös Tallinna Keskkonnaametiga koerte ja kasside kiibistamise vajalikkusest ning avasime Horteses kogumiskasti hüljatud lemmikutele hästi säiliva toidu ja loomatarvete annetamiseks.

6. oktoobril toimunud ELS-i üldkoosolekul hääletasid seltsi liikmed juhatusse kuulunud Maaja Mäll`i juhatusest välja tulles vastu tema enda sooviavaldusele end juhatuse liikme staatusest välja arvata. Maaja Mäll jätkab Eesti Loomakaitse Seltsis endiselt infotelefonile vastaja ja hädajuhtumite projektijuhina. Üldkoosoleku käigus sai tutvutud ka uute seltsi astunud liikmetega ning arutatud mitmeid ideid ja tulevikuplaane.

September 2014

Septembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 265 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, vigastatud lindude ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks septembris kokku 8 pöördumist, neist enim Veterinaar- ja Toiduametile, ent ka politseisse ja ühele kohalikule omavalitsusele.

Septembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 66 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 2831,75 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 27 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust peremehe poolt kirvega hoobi saanud koera päästmine ning Paides prügikasti hüljatud ja leitud vastsündinud koerapoegade lugu.

Peremehelt kirvega hoobi saanud koera päästmiseks korraldas ELS annetuskampaania. Tänu väga paljude inimeste abile õnnestus ELS-il tasuda kõik koera raviarved ja pisut jäi ülegi teiste samal ajal abi vajanud kodutute lemmikute päästmiseks. Kirvehoobist tublisti paranenud koer jäi päriseks oma hoiukodusse elama nautides nüüd õnnelikku koeraelu.

12. septembril külastasid Eesti Loomakaitse Seltsi kaks töötajat ja vabatahtlik Maardus iseseisvalt tegutsevat kodutute lemmikloomade päästjat Raissat. Tema 3-toalises korteris leidsid hoolt, ravi ja peavarju üle kümne tänavalt päästetud kassi. Kodu oli eeskujulikult korras ja väikeste päästetute elutingimused väga head. Kojuminekuks valmis kassidest õnnestus meil kõige pretensioonikamale leida hea uus pere ning ülejäänud toimetavad hetkel Tallinnas vastavatud kassikohvikus Nurri, kus hoiame neil endiselt ja hoolitsevalt silma peal.

August 2014

Augustis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 387 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud ja hulkuvate loomade, vigastatud lindude ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks augustis kokku 6 pöördumist, neist enim Veterinaar- ja Toiduametile, ent ka Keskkonnainspektsioonile ja ühele kohalikule omavalitsusele.

Eesti Loomakaitse Selts hüvitas augusti jooksul 57 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 1608,22 euro ulatuses. Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 7 korral.

Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi tegevuse 2014. aasta esimese poole kokkuvõte ning Õle tänaval üle kümne aasta elanud koertekoloonia päästmisoperatsioon.

4. augustil külastasid Eesti Loomakaitse Seltsi kolm töötajat Toolse Varjupaika, tutvusid sealse 50 päästetud kassi eeskujulike elutingimuste ja südamliku pererahvaga. Külakostiks ja vajatud abiks viis selts varjupaigale 700 Felixi kiisueinet ja 50 pakki Friskies kuivtoitu, mis oli ELSile omakorda annetatud Nestle Purina poolt ja tänu kellele said Toolse kassid veel rõõmsamalt nurru lüüa.

Juuli 2014

Juulis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 493 teadet. Kõige enam teateid saabus vigastatud lindude, väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskema juhtumi lahendamiseks Veterinaar- ja Toiduametile 1 pöördumise.

Juulis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 83 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 2799,06 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 33 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu Tartu raudteejaamast kojamehe koera varastamine väidetavalt kahe end alusetult Eesti Loomakaitse Seltsi töötajateks nimetanud naisterahva poolt, ekki hiljem selgus, et koer oli siiski ise hulkuma läinud vaatamata tundmatute naiste korduvatele katsetele koer võõrandada. Lisaks said tähelepanu põllumajandusministri Ivari Padari kokku kutsutud koosolek karusloomafarmide loomapidamistingimuste parandamise teemal ning Loomuse algatatud karusloomafarmide ja loomatsirkuste keelustamise manifestile allakirjutamine 16 organisatsiooni poolt. Mitmel korral kajastati meedias ka pääsupoegade kinnimüürimist Õismäe kortermajas ning tänu avalikkuse tähelepanule õnnestus osad linnupojad siiski päästa.

25.-27. juulil toimus Eesti Loomakaitse Seltsi liikmete, vabatahtlike ja töötajate suvine kokkutulek Kaagvere külas. Kolme päeva jooksul arutati loomakaitse edasisi tegevusi, loodi omavahel kasulikke kontakte, kohtuti ELFi ekspert-veterinaari dr. Madis Leivitsi ja Kristi Salvega Tartu Kassikaitse MTÜ-st. Külastati ka RMK Elistvere loomaparki ja peeti Emajõel tiimitöö tõhustamiseks maha üks vahva kanuumatk.

Juuni 2014

Juunis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 410 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 7 pöördumist.

Juunis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 104 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 2864,84 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 26 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu Maardus väärkoheldud kutsikate juhtumid, ELS-i ja teiste loomasõprade eestvedamisel heategevusliku perepäeva „Lemmikule kodu“ läbi viimine ja ELS-i poolt juunikuuks organiseeritud heategevusliku Pop Up poe avamine.

Juuni alguses avas ELS Telliskivi Loomelinnakus mitmekordselt heategevusliku Pop Up poe, mis propageeris taaskasutust, andis töökoha G4S suvemaleva noortele ning mille kogutulu 3585 eurot läks loomade otseseks abistamiseks ja loomakaitsealaseks teavituseks.

14. juunil korraldas ELS koos mitmete teiste loomasõbralike organisatsioonidega Tallinnas Järve Keskuse parklas heategevusliku perepäeva „Lemmikule kodu“, millega toodi varjupaigad sõna otseses mõttes tänavale ehk inimestele lähemale. Kõik huvilised said küsida varjupaikade eluolu kohta selleks kõige otsesematelt kontaktidelt erinevaid küsimusi, samuti tutvuda võimalustega võtta oma järgmine lemmikloom just varjupaigast. Lisaks said külastajad vestelda veterinaaride ja loomade käitumisspetsialistidega ning vaadata terve päeva laval toimunud koerte esinemisi.

17. juunil võttis ELS osa Põllumajandusministeeriumis toimunud kohtumisest loomakaitseühendustega, kus arutati loomade heaolu parandamise võimalusi Eesti karusloomakasvatustes.

Mai 2014

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 307 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 3 pöördumist.

Mais hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 57 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 2066,74 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 54 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu lemmikloomade paraad Käpakäik 2014, Maardu prügikonteineri kõrvalt leitud kutsikate lugu ning Reval Café nimetamine kõige loomasõbralikumaks kohvikuteketiks.

17. mai hommikul leiti Maardus prügikonteinerite kõrvalt karbist kuus vastsündinud ja külmunud koerakutsikat. ELS toimetas kutsikad loomakliinikusse, otsis neile hoiukodud ja esitas politseile väärteoteate. Kaks kutsikatest surid nõrga tervisliku seisundi tõttu ning ülejäänud kutsikad on tänu arstiabile ja headele hoiukodudele tänaseks kosumas.

18.-19. mail toimus Raplamaal ELS-i juhatuse, töötajate, aktiivsete liikmete ning vabatahtlike kokkutulek, et saada hiljuti meeskonnaga liitunud inimestega tuttavaks ja arutada aktuaalsemaid seltsi tegevuse ja loomakaitse teemasid. Üheskoos külastati ka Raplamaal tegutsevat Imeloomade Seltsi, tutvuti sealsete ravi ja hoolt saavate loomadega ning nende elutingimustega, samuti arutati seltsi perenaisega hetkeolukorra ja koostöö üle.

24. mail toimus ELS-i eestvedamisel Eestis esimest korda lemmikloomade paraad Käpakäik 2014, mis ühtlasi avas Tallinna Vanalinna Päevad. Paraadi eesmärgiks oli teavitada avalikkust vastutustundlikust loomapidamisest ning tänu suurele meediahuvile jõudis sõnum ka kõige kaugematesse Eestimaa majapidamistesse. Kohal olid enamalt jaolt koerad ja koeraomanikud. Rongkäik kulmineerus Raekoja platsis koerte etteastetega, aga ka fotokonkursi „Nagu 2 tilka vett“ kõige sarnasema lemmiku ja loomaomaniku valimisega ning Reval Café kõige loomasõbralikumaks kohvikuteketiks nimetamisega. Fotod paraadist.

Aprill 2014

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 281 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 4 pöördumist.

Aprillis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 62 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 3325,37 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 26 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu Tallinna kasside kiibistamise kampaania, ELS-i poolt Euroopa Parlamendi saadikukandidaatidele allkirjastamiseks saadetud tõotus seista loomade heaolu eest, ELS-i uue tegevjuhi Henry Vürsti ametisse astumine, inimeste teadmatus lemmikloomade matmisel ja Lenna heategevuskontsert ELS-i toetuseks.

ELS-i tegevjuhina asus 1. aprillil tööle Henry Vürst, kes tõi organisatsiooni kaasa laialdased kogemused turundusest ja ettevõtlusest ning loomakaitse valdkonna värske tulijana 14-aastasele seltsile vajalikku uut hingamist.

25. aprillil saatis ELS Euroopa Parlamendi saadikukandidaatidele allkirjastamiseks tõotuse seista loomade heaolu eest. Tõotus oli osa Euroopa Liidu juures tegutseva lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals algatatud kampaaniast, mille eesmärk oli viia loomade heaolu küsimused Euroopa Parlamendi valimiste keskmesse ning julgustada Euroopa kodanikke valima kandidaate, kes muu hulgas ka loomakaitset oluliseks peavad.

ELS-i ja Lenna koostööna toimus 25. aprilli õhtul Tallinnas kohvikus Sinilind heategevuskontsert, mille kogu piletitulu läks loomakaitse toetuseks.

Märts 2014

Märtsis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 214 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 9 pöördumist.

Märtsis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 123 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 5288,22 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 4 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu ühekuise varjupaigast üheks õhtuks ETV otse-eetrisse võetud kutsika lugu, Mustamäe KÜ-de ümarlaual tutvustatud koerte-kasside pidamise eeskiri ja Swedbanki annetuskeskkond.

Veebruar 2014

Veebruaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 278 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Samuti saabus veebruaris palju kõnesid inimestelt, kes soovisid kodu pakkuda Pet Centerist päästetud närilistele ja teistele lemmikloomadele. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 8 pöördumist.

Veebruaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 106 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 3342,28 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 37 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu kerjused ja nende apaatsed koerapojad, loomakaitsjate püüe keelustada karusloomafarmid ja suletava Pet Centeri juhtum.

Veebruari alguses kogunesid erinevate organisatsioonide (sh Eesti Loomakaitse Seltsi) esindajad ja eksperdid, et arutada loomade pidamise ning nende heaolu reguleerivate seaduste ja määruste hetkeseisu Eestis ning teha ettepanekuid seaduste muutmiseks. Veebruaris kogusime sõbrakuu kampaania „Kingitus kõige nõrgemale” käigus ühtekokku 3457 eurot hättasattunud loomade veterinaarsete kulude katteks. Jätkus aasta tagasi alanud Teie Loomakliinikute, Eesti Loomakaitse Seltsi, Varjupaikade MTÜ ning AS Dimela ühisprojekt „Vähem soovimatuid järglasi”. Külastasime Karjaküla karusloomafarmi.

26. veebruaril osalesime Keskkonnaministeeriumis toimunud mingifarmide teemalisel ümarlaual, kus teavitati huvigruppe ministeeriumi poolsest otsusest rakendada mingifarmidele vähemalt aastapikkust seireperioodi. Loomakaitseorganisatsioonid andsid teada, et jätkavad tööd karusloomafarmide täiskeelustamise suunas. Veebruaris toimus mitmeid kokkusaamisi Tallinna Keskkonnaametiga seoses probleemidega Tallinna Loomade Hoiupaigas ning algasid ettevalmistused teiste loomi abistavate Tallinna MTÜdega ühiseks kiibistamiskampaaniaks pealinna heakorrakuu raames.

Jaanuar 2014

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 252 teadet. Kõige enam teateid laekus väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 11 pöördumist.

Jaanuaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 68 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure 2623 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 61 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu mingifarmide võimalik keelustamine ja karusloomafarmide olukord, Loomade Hoiupaiga temaatika, ELSi poolt koostatud 2013. aastal enim kajastatud loomakaitseteemaliste lugude ülevaade ja ELSi 2013. aasta statistika.

Jaanuaris käivitasime sõbrakuu kampaania „Kingitus kõige nõrgemale”; korraldasime koostöös teiste loomakaitseorganisatsioonidega karusloomafarmide teemalise seminari; esitasime Põllumajandusministeeriumile omapoolse ettepaneku rebaste tingimuste parandamiseks; osalesime mitmel Loomade Hoiupaika puudutaval koosolekul; tegime ettevalmistusi Eurogroup for Animals kampaaniaks „Loomade heaolu europarlamendi valimiste südames”; SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel viisime liikmete, vabatahtlike, töötajate ja koostööpartnerite seas läbi ELSi ühiskondliku mõju uuringu; valmis ELSi 2014. aasta arengukava; koostasime 2013. aasta statistika ja korraldasime seltsi liikmete üldkoosoleku.